Home Of Briards with Brain & Beauty

Cruxx MH

1
2
3
4
5
1a.KONTAKT/hälsning    
Avvisar kontakt,
morrning och/ eller bitförsök 
Undviker kontakt
genom att dra sig undan
Accepterar kontakt utan att svara, drar sig inte undan
Tar kontakt själv
eller besvarar kontaktförsök
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller
 
 
 Cruxx
1b.KONTAKT/samarbete     
Följer ej med trots flera försök att locka
Följer med motvilligt.
Följer med men är inte engagerad i testledaren
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren
Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller
 
 
 Cruxx
 
 
1c.KONTAKT/hantering    
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök 
Undviker, drar sig undan, eller söker stöd hos föraren
Accepterar hantering
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende 
Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende
 
 
 Cruxx
 
 
2a. LEK 1/leklust     
Leker inte
Leker inte, men visar intresse
Startar långsamt, blir aktiv, leker
Startar snabbt, leker aktivt
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
 
 
 
 Cruxx
 
2b.LEK 1/ gripande    
Griper inte
Griper inte nosar bara på föremålet  
Griper tveksamt eller bara med framtänderna
Griper direkt med hela munnen
Biter direkt, hugger föremålet i farten
 
 
 Cruxx
 
2c. LEK 1/dragkamp    
Biter inte  
Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot
Griper, drar emot, men släpper och tar om
Alt. tuggar
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper
 
 Cruxx
 
 
 
3a. JAKT/förföljande (1:a gången)    
Startar inte 
Startar, men avbryter   
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända
 
 
 Cruxx
 
 
3b. JAKT/ gripande  (1:a gången)  
Nonchalerar bytet /springer ej fram
Griper inte, nosar på föremålet
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Griper direkt, släpper 
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
 
 Cruxx
 
3a. JAKT/förföljande (2:a gången)    
Startar inte  
Startar, men avbryter   
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända
 
 Cruxx
 
 
3b. JAKT/ gripande  (2:a gången)  
Nonchalerar bytet /springer ej fram
Griper inte, nosar på föremålet
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Griper direkt, släpper 
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
 Cruxx
 
 
 
 
4. AKTIVITET    
Är ouppmärksam -ointresserad, inaktiv 
Är uppmärksam o lugn – står, sitter eller ligger 
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet
 Cruxx
 
 
5a. AVSTÅNDSLEK/intresse   
Engageras ej av figuranten
Kontroll. Avbrott  förekommer 
Intresserad, följer figuranten utan avbrott 
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök 
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
 
 
 
 Cruxx
5b. AVSTÅNDSLEK/hot, aggressivitet   
Visar inga hotbeteenden  
Visar enstaka hotbeteenden under momentets första del
Visar enstaka hotbeteenden under momentets första och andra del
Visar flera hotbeteenden under momentets första del
Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del
 Cruxx
 
 
 
 
5c. AVSTÅNDSLEK/nyfikenhet   
Går ej fram till figuranten inom tid
Går fram när figuranten är aktiv på linjen
Går fram till den dolda men talande figuranten
Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning
Går fram direkt till figuranten utan hjälp
 
 
 
 
 Cruxx
5d. AVSTÅNDSLEK/leklust    
Visar inget intresse  
Leker inte men visar intresse 
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot 
Griper och drar emot men kan släppa och ta om.
Griper direkt Drar emot, släpper inte
 
 
 
 Cruxx
 
5e. AVSTÅNDSLEK/samarbete   
Visar inget intresse  
Blir aktiv men avbryter  
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv 
Är aktiv med figurant, visar även intresse mot passiv figurant
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek 
 
 
 
 
 Cruxx
6a. ÖVERRASKNING/rädsla    
Stannar inte eller kort stopp 
Hukar sig och stannar  
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Flyr högst 5 m  
Flyr mer än 5 m  
 
 
 Cruxx
 
6b. ÖVERRASKNING/hot, aggressivitet   
Visar inga hotbeteenden  
Visar enstaka hotbeteenden  
Visar flera hotbeteenden -under längre tid 
Visar flera hotbeteenden och någon attack 
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
Cruxx 
 
 
 
6c. ÖVERRASKNING/nyfikenhet   
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram i tid
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden
Går fram till overallen när föraren står bredvid 
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet 
Går fram till overallen utan hjälp  
 
 
 Cruxx
 
 
6d. ÖVERRASKNING/kvarstående rädsla   
Ingen tempoförändring eller undanmanöver  
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager 
 Cruxx
 
 
 
6e. ÖVERRASKNING/kvarstående intresse   
Inget intresse
Stannar upp. Luktar /tittar på overallen vid ett tillfälle
Stannar upp luktar /tittar på overallen vid minst två tillfällen
Biter i / lek mot overallen. Intresset minskar efterhand
Biter i / leker med overallen vid två eller fler passager
 Cruxx
 
 
 
7a. LJUDKÄNSLIGHET/rädsla 
Stannar – kort stopp  
Hukar sig och stannar  
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Flyr högst 5 m  
Flyr mer än 5 m  
 
 
 Cruxx
 
 
7b. LJUDKÄNSLIGHET/nyfikenhet   
Går inte fram   
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet – lockar på hunden
Går fram till skramlet när föraren står bredvid  
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet
Går fram till skramlet utan hjälp  
 
 
 
 Cruxx
 
7c. LJUDKÄNSLIGHET/kvarstående rädsla   
Ingen tempoförändring eller undanmanöver  
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager 
 Cruxx
 
7d. LJUDKÄNSLIGHET/ kvarstående intresse   
Inget intresse
Stannar upp luktar / tittar på skramlet vid ett tillfälle
Stannar upp. Luktar / tittar på skramlet vid minst två tillfällen
Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand
Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager
 
 Cruxx
 
8a. SPÖKEN/ hot, aggressivitet   
Visar inga hotbeteenden  
Visar enstaka hotbeteenden
Visar flera hotbeteenden under längre tid
Visar flera hotbeteenden och någon attack
Visar hotbeteenden och flera attacker
 Cruxx
 
 
 
8b. SPÖKEN/kontroll    
Enstaka kontroll därefter inget intresse. Alt. Engagerar sig inte
Tittar till mot spökena då och då 
Kontrollerar / handlar mot spökena. Långa avbrott
Kontrollerar / handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Kontrollerar / handlar mot båda spökena under hela momentet
 
 
 Cruxx
 
8c. SPÖKEN/rädsla    
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren 
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Flyr längre än kopplets längd. (Kan ta stöd av publiken alt lämnar platsen alt flyr)
 
 Cruxx
 
 
 
8d. SPÖKEN/nyfikenhet    
Går inte fram i tid
Går fram när föraren talar med figuranten / lockar på hunden
Går fram till figuranten när föraren står bredvid 
Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet
Går fram till figuranten utan hjälp 
 
 
 
 
 Cruxx
8e. SPÖKEN/kontakt 
 Går inte fram i tid
Accepterar kontakt med figuranten utan att besvara den
Besvarar kontakten från figuranten
Tar själv kontakt med figuranten
Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla
 
 
 
Cruxx 
9a. LEK 2/leklust     
Leker inte
Leker inte, men visar intresse
Startar långsamt, blir aktiv, leker
Startar snabbt, leker aktivt
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
 
 
 Cruxx
9b. LEK 2/ gripande    
Griper inte
Griper inte, nosar bara på föremålet
Griper tveksamt eller med framtänderna
Griper direkt med hela munnen
Griper direkt hugger föremålet i farten
 
 
 
 Cruxx
10. SKOTTPROV 
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd  
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd
 
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet
Berörd, rädd
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
* Föraren avstår skott
 Cruxx