Glänsa  MH 4/10- 2014 Bytorp

 

*

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt genom att dra sig undan

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan

 

Tar själv kontakt eller besvarar kontakförsök

Glänsa

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. Provas inte detta moment

Följer med motvillig.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Glänsa

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

 

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren.

1c. KONTAKT Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Glänsa

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK1 Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Glänsa

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2B LEK 1 Gripande

Griper inte

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

 

Griper direkt med hela munnen

Glänsa

Griper direkt - hugger föremålet i farten  

2C LEK 1 Gripande och dragkamp

Griper inte

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot

Griper, drar emot, men släpper tar om. Alt. tuggar

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testl.släpper

Glänsa

3A FÖRFÖLJANDE Första gången

Startar inte

 

Startar men avbryter

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten, fullföljer

Glänsa

Startar med hög fart målinriktad-bromsar in vid bytet

 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3A FÖRFÖLJANDE Andra gången

Startar inte

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten, fullföljer

 

Startar med hög fart målinriktad-bromsar in vid bytet

Glänsa

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3B GRIPANDE Första gången

Nonchalerar bytet Alt. springer inte fram

 

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Glänsa

Griper direkt, släpper

 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder

3B GRIPANDE Andra gången

Nonchalerar bytet Alt. springer inte fram

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

 

Griper direkt, släpper

Glänsa

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder

4 AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn -står, sitter eller ligger

 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivtetshöjningar

Glänsa  

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand

 

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet

5A AVST.LEK Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer

 

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott

Glänsa

Intresserad. Vill iväg enstaka startförsök

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5B AVST.LEK Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Glänsa

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del

Visar flera hotbeteenden under momentets första del

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del

5C AVST.LEK Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten. i

Går fram när figuranten är aktiv på linjen

Glänsa

 

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning

 

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

 

5D AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse

 

Leker inte, men visar intresse

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot

Griper, drar emot, men kan släppa och ta om

Glänsa

Griper direkt, drar emot släpper inte

 

5E AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse

Glänsa

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figurant när denne är aktiv

 

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

 

6A ÖVERRASKN. Rädsla

Stannar inte eller kort stopp  

Hukar sig och stannar

Glänsa

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

 

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6B ÖVERRASKN. Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Glänsa

Visar enstaka hotbeteenden

 

Visar flera hotbeteenden under längre tid

 

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6C ÖVERRASKN. Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner Alt. går inte fram

 

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden

 

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

 

Går fram till overallen utan hjälp

Glänsa

6D ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Glänsa

Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna

 

Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6E ÖVERRASKN. Kvarstående intresse

Inget intresse

Glänsa

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle

 

Stanner upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen

Biter i eller lek med overallen Intresset minskar efter hand

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager

7A LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar kort stopp  

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Glänsa

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

 

7B LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till till skramlet när föraren gått halva avståndet

Önska

Går fram till skramlet utan hjälp

Glänsa

7C LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Glänsa

Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna

Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utstlag vid 2:a passagen

Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager

7D LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Visar inget intresse

Glänsa,

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle

 

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen

Biter eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager

8A SPÖKEN Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

 

Visar enstaka hotbeteenden

Glänsa

Visar flera hotbeteenden under längre tid

 

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8B SPÖKE Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse Alt. engagerar sig inte

Tittar till mot spökena då o då

Glänsa

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott

 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

8C SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

Glänsa

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart o kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart o kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr

 

8D SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad Alt. går inte fram

 

Går fram till fig. när föraren talar med fig./lockar på hunden

Går fram till fig. när föraren står bredvid

Glänsa

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet

 

Går fram till fig. utan hjälp

 

8E SPÖKEN Kontakt-tagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök Alt. går inte fram i tid

 

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den

Besvarar kontakten från figuranten

Tar själv kontakt med figuranten

Glänsa

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla

9A LEK 2 Leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

 

Startar snabbt, leker aktivt

Glänsa

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

9B LEK 2 Gripande

Griper inte

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

 

Griper direkt med hela munnen

Glänsa  

Griper direkt, hugger föremålet i farten

10 SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd

Glänsa,.  

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

 

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet

Berörd, rädd Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.